Project Amphorafonia D.

Het project  rondom een kunstplant met de naam: Ruiskelk

Als kunstenaar was ik vooral bezig met 2-dimensionaal werk in mixed media techniek. Hoewel ik dit medium graag gebruikte en nog steeds gebruik, speelde op de achtergrond de uitdaging om ruimtelijk werk te gaan maken in de vorm van sculpturen.
Niet alleen dat, ook wilde ik sculpturen gaan maken die meer zijn dan alleen een mooi object om naar te kijken, ik wilde meer zintuigen aanspreken met mijn werk.
In het zintuig ‘horen’ vond ik precies wat ik zocht, geluid en beeld gecombineerd in een sculptuur. Deze vondst bracht me op het idee om het geheel te gieten in een veelomvattend kunstproject met als onderwerp een geluid voortbrengende sculptuur in de vorm van een plant: de Amphorafonia domestica ofwel Ruiskelk.
Het project begon te groeien, er zijn inmiddels verhalen en personages ontstaan rondom de ruiskelk, de plant heeft een verleden gekregen door paleontologische vondsten en het project groeit.
Om terug te komen op de sculptuur zelf; deze bevat een mechanisme waardoor er een ritselend of suizend geluid te horen is als de sculptuur word bewogen.
In het begin maakte ik, of eigenlijk moet ik zeggen ‘kweekte ik’ de ruiskelken van papier maché.
Tijdens het ‘kweken’ ben ik gaan experimenteren met zaagsel en dit blijkt een prima basis voor mijn houtklei zoals ik het kneedbare materiaal noem.
Het materiaal is na droging heel sterk en kan zowel glad afgewerkt als ook ruw gelaten worden.
Ik bescherm mijn planten maar ook mijn andere objecten die ik maak met houtklei, door twee lagen UV vernis van het merk Lascaux, dit is een duurzame vernis op waterbasis.

Das Projekt über eine Kunstpflanze namens: Raschelkelch

Als Künstlerin habe ich mich meist mit zweidimensionale Arbeit in Mischtechnik beschäftigt.
Auf den Hintergrund hat bei mir aber immer die Idee gespielt um mich mal mit
dreidimensionale Arbeit auseinander zu setzen.
Ich wollte Skulpturen erfinden die mehr sind als ein schönes Objekt. Ästhetisch nicht nur wegen der Form und das aussehen, und so kam die Idee um Skulpturen zu kreieren die Geräusche machen wen man sie bewegen lässt. So entstand der Amphorafonia domestica oder auch Raschelkelch genannt.
Am Anfang habe ich die Skulpturen aus Pappmaché angefertigt, während die Arbeit habe ich mit dieses Material experimentiert und fand heraus das auch Sägemehl sich prima verwenden lässt.
‚Holz-Knetmasse‘ so habe ich dieses Material mal genannt. Es trocknet an die Luft und wird sehr Fest.
Man kann es scheuern oder die Oberfläche einfach roh lassen.
Das ‚rascheln‘ wird durch einen Mechanismus ausgelöst in das innere der Skulptur.
Zum Schutz lackiere ich die Skulpturen mit einem wasserlöslichen Special UV Lack von Lascaux.

Rundum diese Fantasiepflanze sind Persönlichkeiten gewachsen, Gemälde entstanden,
paläontologische Funde aufgetaucht und ist sogar ein fiktiver Betrieb mit eigener Webseite entstanden. Letztendlich geht es aber doch vor allem um die besondere Pflanze selbst!

 • Lees meer over de bijzondere Ruiskelk!
  Ga naar facebook door op de onderstaande link te klikken en de site te liken.
  Zo blijft u volledig op de hoogte van het project Amphorafonia Domestica!

  Mehr wissen über Amphorafonia Domestica?
  Auf meine Facebooksite lesen sie die neuesten Entwicklungen dieser Pflanze.
  Also like and share

  www.facebook.com/coreandpip

  @coreandpip

  Amphorafonia Domestica

 • Uit de collectie van Walter K. Leysius stamt deze zwarte Amphorafonia Domestica, bijgenaamd “Zwarte Weduwe”. De oorspronkelijke maker/maakster is onbekend, de plant is in mijn bezit gekomen via meneer Leysius, een familievriend.ampho_zw_voor_w


  Deze bijna volledig zwarte Amphorafonia is gelukkig niet zo gevaarlijk als de gelijknamige spin. Wel bevat ze de gifstof narcisteïne, dat afgegeven wordt via een optische prikkeling. Door de spiegel fragmenten die de plant zelf op zijn huid verzamelt kan de zwarte weduwe haar teveel aan opgebouwde gifstof kwijt. Noodzakelijk voor de gezondheid van de Amphorafonia, vervelend voor de persoon die met het gif in aanraking komt. Het gif veroorzaakt een obsessie voor spiegelende oppervlakken in combinatie met een lichte vorm van zelfverheerlijking. De symptomen zijn meestal na 24 uur weer verdwenen.
  Verder heeft de plant naast de noodzakelijke verzamel drift naar spiegel fragmenten een voorkeur voor parels of parelmoer kleurige kralen.

  Aus die Sammlung von Walter K. Leysius  besitze ich jetzt diese schwarze Amphorafonia Domestica mit Beiname „Die schwarze Witwe“. Der Ursprüngliche Hersteller ist leider unbekannt. Obwohl sie die selbe Name trägt wie die Spinne, ist sie zum Glück nicht sehr giftig. Sie enthält aber ein leicht giftiger Stoff namens Narcisteïn. Durch die Spiegelelemente die die Pflanze sammelt auf ihre Haut löst sie dieses Optische Gift aus. Notwendig für die Gesundheit der Pflanze weil sie der Überschuss an Giftstoff nicht speichern kann. Sehr lästig aber für die Person die gerade in die Spiegelelemente schaut den das Gift verursacht eine leichte Form von Selbstverherrlichung. Meistens verschwinden die Symptome nach 24 Stunden.  Neben Spiegelfragmente sammelt die Pflanze auch Perlen an auf ihre Haut. Unbekannt ist es bisher wo diese zu dienen.

   

 • Dr. Prof. Walter K. Leysius
  Geboren op 11 maart 1921 als zoon van Kornelis Leysius en Antje Dekker.
  De vader van Walter was schoolmeester in Blokzijl, een plaats in de kop van Overijssel.
  Kornelis was een fervent veldbioloog, naar zijn grote voorbeeld Jac. P. Thijsse die ook onderwijzer was. Door de liefde voor de natuur van zijn vader, raakte de jonge Walter al gauw ook geïnteresseerd in alles wat er groeit en bloeit, maar toen hij tijdens een schoolexcursie naar het toenmalige Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, tegenwoordig bekend als Naturalis, in aanraking kwam met alle mogelijke fossiele vondsten, was het voor hem duidelijk dat Paleontologie zijn studie zou worden. Wonderlijk genoeg zou later in zijn leven een fossiele vondst hem juist aanzetten tot het verder gaan in de Botanie.
  We hebben het natuurlijk over de twee fossiele exemplaren van Amphorafonia Domestica, die door hem zelf uit de bovenste gesteente laag van de groeve in Winterswijk zijn gehaald. Dit was in 1966 tijdens een opgraving in de Achterhoek, waar hij stuitte op een fossiel exemplaar van een voor hem onbekende plant.

  Walter K. Leysius heeft zich, na deze gebeurtenis, volledig ingezet voor verder onderzoek naar de Amphorafonia Domestica en de vele andere soorten die deze plantenfamilie telt. Om maar eens wat te noemen, richtte Leysius in 1972 de “Botanische Vereniging van Amphorafonia Domestica Bezitters” op. Het was de bedoeling van Leysius om Ruiskelk bezitters de mogelijkheid te bieden om kennis uit te wisselen, gezamenlijk van uitjes te genieten naar belangrijke plekken uit de gesciedenis van de Ruiskelk en zo voort. Hij had zelfs medailles laten maken om elk jaar een verenigingslid, die zich bijzonder had ingespannen voor de vereniging en de Amphorafonia Domestica, te kunnen belonen op een gepaste manier. Helaas zijn er in het geheel maar vijf personen geweest die deze eer te beurt viel. De vereniging was geen succes, het leden aantal groeide amper, na een begin aantal van 6 leden in het oprichtingsjaar kwam er slechts 1 lid bij in het volgende jaar. Na het overlijden van datzelfde lid in het daarop volgende jaar, bleef het aantal op 6 leden staan. In 1978 is de vereniging toen ontbonden. Één van de medailles, namelijk die van Leysius zelf (zo ijdel was hij wel dat hij zichzelf namens de vereniging, als eerste een medaille schonk) , is in het bezit van Els de Boer-Brethouwer.

  Dr. Prof. Walter K. Leysius

  Zur Welt gekommen am 11 Märtz 1921, Sohn von Kornelis Leysius und Antje Dekker.
  Sein Vater war Lehrer in Blokzijl, ein Örtchen in Overijssel in die Niederlande.
  Kornelis war ein Biologe so wie zum Beispiel Jac. P. Thijsse, ein sehr bekannter Biologe und auch Lehrer. Der junge Walter hat die Vorliebe für die Natur von sein Vater übernommen und wusste nach ein Ausflug während seine Schulzeit nach das Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, heute bekannt als Naturalis, das er Paläontologie studieren würde.
  Diese Wahl führt im dann Später (1966) ein in die Welt der Amphorafonia Domestica weil er auf eine Ausgrabung ein Exemplar von eine versteinerte Amphorafonia findet. Der Fundort war in ein Steinbruch in Winterswijk, ein Ort in die Niederlande. Er fängt an mit eine Studie in Botanik.
  Nach dieser Fund hat er sich völlig gewidmet an die Forschung nach diese Pflanze und die Aufzeichnung der verschiedenen Sorten. In 1972 stiftete er der „Botanische Verein von Amphorafonia Domestica Besitzer“. Er wollte so eine Auswechselung von Ideen befördern und Ausflüge machen nach interessante Orte. Er hatte sogar Medaillen machen lassen um Vereinsmitglieder, die etwas Besonderes getan hatten für den Verein, zu Ehren. Leider ging der Verein zu Grunde und mehr als 6 Mitglieder hat es nie gegeben. In 1978 wurde der Verein dann entbunden. Eine der Medaillen, nämlich seine eigene (so Eitel war er wohl), ist im Besitz von Els de Boer-Brethouwer.


 • Verzamelwoede tot en met, alles wat maar te maken heeft met deze plant moet ik bezitten!
  Toen ik deze oude foto op glas voorbij zag komen op marktplaats was de koop rond voor ik er erg in had.
  Een stilleven van een Ruiskelk met een boek en een opgezette kraai, zo prachtig, ik blijf er naar kijken!


  Sammelwut von alles was nur zu tun hat mit diese Pflanze, ich muss es Besitzen!
  Als diese alte Photographie auf Glasplatte vorbei kam im Internetz, hatte ich sie im Handumdrehen gekauft.
  Ein Stillleben mit Raschelkelch, Buch und ausgestopfter Krähe, so schön, ich kann es kaum glauben!

  Stilleven met ruiskelk uit eind 19e eeuw.

  Stilleven met ruiskelk uit eind 19e eeuw.

 • Er is een Amphorafonia Domestica bekend van rond de 500 jaar oud, deze staat beschreven in Pieter  Ruyschhaers Cruydeboeck der byzondere ende seltsaame ghewassen.

  Pieter Ruyschhaer, botanist, leefde van 1458 tot 1524 in de Gelderse Achterhoek. Hij ontdekte de plant doordat hij geheel bij toeval een zeldzame houtdruk onder ogen kreeg waarop de plant is afgebeeld.

  houtsnede

  Deze ontdekking zette hem op het spoor van de plant. Het bracht hem naar het fraaie vestingstadje Bredevoort, waar hij zijn eerste echte exemplaar van een Amphorafonia Domestica mocht ontvangen uit handen van een kluizenaar, die in een klein hutje in het bos rondom Bredevoort woonde. De kluizenaar leefde daar min of meer in gedwongen afzondering vanwege zijn godslasterlijke en grove taalgebruik waarmee hij de inwoners van het stadje tot wanhoop had gedreven. Omdat de man geen kwaad in de zin had, heeft men hem “eyn boschhuysken”  aangeboden in ruil voor zijn stadsboerderijtje in Bredevoort.  In het boek van Pieter Ruyschhaer staat over deze ontmoeting geschreven: “Den ghoeden dwelm (iemand die verbijsterd van zinnen is) heeft welhaest sin volstendighe armoeiigh huysken vol staende met dees bysondere bloeisels”(heeft bijna zijn hele armoedige huisje vol staan met deze bijzondere planten).

   

  Eine  Amphorafonia Domestica ist seit rund 500 Jahren bekannt. Diese steht beschrieben in   Pieter  Ruyschhaers Cruydeboeck der byzondere ende seltsaame ghewassen. [Pieter Ruyschhaers Kräuterbuch der besonderen??? und seltsamen Gewächse]

  Pieter Ruyschhaer, Botaniker, lebte von 1458 bis 1524 im Gelderländischen Achterhoek. Er entdeckte die Pflanze dadurch, dass er völlig zufällig einen seltsamen Holzdruck zu Augen bekam, worauf die Pflanze abgebildet war.

  Diese Entdeckung brachte in auf die Spur der Pflanze. Es brachte ihn zur freien Festungsstadt Bredevoort, wo er sein erstes echtes Exemplar einer Amphorafonia Domestica aus Händen eines Einsiedlers, der in einer kleinen Hütte im Wald rund um Bredevoort wohnte, erhalten konnte. Der Einsiedler lebte dort mehr oder weniger in erzwungener Abgeschiedenheit wegen seines gotteslästerlichen und groben Sprachgebrauchs, womit er die Einwohner des Städtchens zur Verzweiflung getrieben hatte. Weil der Mann nichts Böses im Sinn hatte, hatte man ihm “ein Buschhäuschen” angeboten im Tausch gegen seinen Stadtbauernhof in Bredevoort. In Pieter Ruyschhaers Buch steht über diese Begegnung geschrieben: “Jemand, der verbiestert/ bestürzt von Sinnen ist, hat beinahe sein ganzes, armseliges Häuschen mit diesen besonderen Pflanzen voll stehen.

 • De nieuwste aanwinst in het project Amphorafonia domestica, de knuffelkelken!

  Heerlijk en knuffelbaar!  Voor het Project Amphorafonia ofwel de ruiskelk, is een nieuwe creatie ontstaan: de knuffelkelk.
  Waar een natuurlijke plant aarde en water nodig heeft om te leven, heeft de knuffelkelk geluiden nodig, zoals ook haar kunstfamilie, de ruiskelken.
  Het meest voedzaam voor deze plant zijn geluiden van kinderen maar ook geluiden van volwassenen zijn goed.

  Voor kinderen is de knuffelkelk van groot belang tijdens het opgroeien naar volwassenheid.
  Knuffelkelken leven met kinderen en volwassenen tot wederzijds voordeel of zoals dat met een mooi woord heet: in symbiose.
  De knuffelkelk is een geduldige toehoorder van kinderen die leren lezen of een muziek instrument beoefenen, waarbij de plant vanuit zijn ruispitten stofjes afgeeft die het kind daarbij aanmoedigen.
  De knuffelkelk profiteert op zijn beurt van het voedende geluid.
  Ook voor gevorderde lezertjes en muziekkantjes is de knuffelkelk een grote aanwinst of bij het maken van huiswerk, ja zelfs volwassenen kunnen baat hebben bij het bezit van een knuffelkelk.

   Knuffelkelken zijn te koop. Voor meer informatie en prijzen verwijs ik u graag naar mijn facebooksite: www.facebook.com/coreandpip
  @coreandpip
  Voor mij makkelijk en snel te voorzien van nieuwe informatie en dus altijd het nieuwste knuffelkelken aanbod voor u paraat! Een echte aanrader om mijn pagina te liken!
  Maar contact via e-mail of telefoon is ook een mogelijkheid.

  Pippa is niet te koop, Roos wel.
  Roos is ongeveer 40 cm groot en heeft een wasbare buitenkant, de binnenvulling kan er voor het wassen uitgehaald worden via een ritsopening in de achterkant.

   

   

  Knuffelkelk Pippa

  Roos

 •  

  logo van core & pip

   

   

   

  Een bedrijf dat de productie van ruiskelken en aanverwante producten op zich heeft genomen.
  Het bedrijfje is heel innovatief op het gebied van productontwikkeling. Eigenares Els de Boer is de drijvende kracht hierachter.
  Ze is in het bedrijf werkzaam als: Hoofd productontwikkeling, hoofd afdeling marketing, kantine juffrouw, schoonmaakster, productiemedewerkster, leidinggevende logistiek, hoofd teambuilding…..

   


  logo van core & pip

   

   

  Eine Firma die Raschelkelche und andere derartigen Artikel produziert.
  Die Firma ist sehr Innovativ auf dem Gebiet der Produktentwicklung.
  Die Inhaberin des Betriebs ist Els de Boer. Sie arbeitet in dieser Betrieb unter anderem als: Leiter Forschung und Entwicklung, Marketingdirektor, Kaffee Dame, Putzfrau, Vertriebsleiter, Produktionsleiter, Leiter Personal…