Project Amphorafonia D.

 • Tekening van een ruiskelk

  Een Amphorafonia domestica ofwel ruiskelk is een plant die leeft van geluid. In de botanische wetenschap wordt dit phonosynthese genoemd. Phonosynthese is zoiets als photosynthese, een proces waarmee een plant met behulp van bladgroen en zonlicht energie produceert. Dit is een vrij simpele uitleg van een ingewikkeld proces dat plaatsvindt in elke plant die bladgroen aanmaakt. Bij een ruiskelk is de fysiologie op dit vlak anders, energie wint deze plant niet met behulp van bladgroen en zonlicht maar uit geluid, specifieker uit geluidsgolven. Elke individuele plant heeft zijn bepaalde voorkeur en die kan zeer uiteenlopend zijn, de ene ruiskelk gedijt op klassieke muziek, de ander groeit op de zoemtoon van een koelkast.
  De energie die een ruiskelk uit geluid haalt wordt uiteraard gebruikt zoals elke plant dat doet, en het overschot aan energie wordt opgeslagen in verschillende plantendelen waaronder de ruispitten. Dit zijn geen zaden maar kleine korreltjes die hun opgeslagen energie vrijgeven zodra de plant wordt bewogen.

  Ein Amphorafonia domestica oder auch Raschelkelch genannt ist eine Pflanze die sich ernährt von Geräuschen. In die botanische Wissenschaft nennt man das Phonosynthese. Phonosynthese ist ein vergleichbarer Prozess wie Photosynthese, wobei eine Pflanze mit Hilfe von Blattgrün und Sonnenlicht, Energie erzeugen kann.
  Eine ziemlich kurzgefasste Erklärung von einem sehr komplizierten physiologischen Fortgang die in jede Pflanze mit Blattgrün stattfindet. Bei dem Raschelkelch funktioniert es anders auf dem gebiet der Energieproduktion, nicht mit Hilfe von Licht und Blattgrün, sondern aus Schallschwingungen wird Energie erzeugt. Dabei hat jedes individuelle Exemplar so seine eigenen Vorzüge. Die eine Pflanze gedeiht auf klassische Musik, die andere tut sich gut an das Geräusch von einem Kühlschrank. Sehr weitläufig sind also die Geräuschbedürfnisse der Raschelkelche.
  Der erzeugten Energie wird aber benutzt, wie bei andere Pflanzenarten. Ein Überschuss an Energie wird umgewandelt in Stoffe die abgelagert werden in verschiedene Pflanzenteile, z.B. in die Raschelkerne. Raschelkerne sind keine Samen, sondern kleine Körnchen die ihre Energie wieder freigeben sobald die Pflanze Bewegung empfindet.

   

 • Het project  rondom een kunstplant met de naam: Ruiskelk

  Vertrek (2013). Acryl op paneel, 60 x 80 cm inclusief lijst. Prijs € 125,-Als kunstenaar was ik vooral bezig met 2-dimensionaal werk in mixed media techniek. Hoewel ik dit medium graag gebruikte en nog steeds gebruik, speelde op de achtergrond de uitdaging om ruimtelijk werk te gaan maken in de vorm van sculpturen.
  Niet alleen dat, ook wilde ik sculpturen gaan maken die meer zijn dan alleen een mooi object om naar te kijken, ik wilde meer zintuigen aanspreken met mijn werk.
  In het zintuig ‘horen’ vond ik precies wat ik zocht, geluid en beeld gecombineerd in een sculptuur. Deze vondst bracht me op het idee om het geheel te gieten in een veelomvattend kunstproject met als onderwerp een geluid voortbrengende sculptuur in de vorm van een plant: de Amphorafonia domestica ofwel Ruiskelk.
  Het project begon te groeien, er zijn inmiddels verhalen en personages ontstaan rondom de ruiskelk, de plant heeft een verleden gekregen door paleontologische vondsten en het project groeit.
  Om terug te komen op de sculptuur zelf; deze bevat een mechanisme waardoor er een ritselend of suizend geluid te horen is als de sculptuur word bewogen.
  In het begin maakte ik, of eigenlijk moet ik zeggen ‘kweekte ik’ de ruiskelken van papier maché.
  Tijdens het ‘kweken’ ben ik gaan experimenteren met zaagsel en dit blijkt een prima basis voor mijn houtklei zoals ik het kneedbare materiaal noem.
  Het materiaal is na droging heel sterk en kan zowel glad afgewerkt als ook ruw gelaten worden.
  Ik bescherm mijn planten maar ook mijn andere objecten die ik maak met houtklei, door twee lagen UV vernis van het merk Lascaux, dit is een duurzame vernis op waterbasis.

  Das Projekt über eine Kunstpflanze namens: Raschelkelch

  Als Künstlerin habe ich mich meist mit zweidimensionale Arbeit in Mischtechnik beschäftigt.
  Auf den Hintergrund hat bei mir aber immer die Idee gespielt um mich mal mit
  dreidimensionale Arbeit auseinander zu setzen.
  Ich wollte Skulpturen erfinden die mehr sind als ein schönes Objekt. Ästhetisch nicht nur wegen der Form und das aussehen, und so kam die Idee um Skulpturen zu kreieren die Geräusche machen wen man sie bewegen lässt. So entstand der Amphorafonia domestica oder auch Raschelkelch genannt.
  Am Anfang habe ich die Skulpturen aus Pappmaché angefertigt, während die Arbeit habe ich mit dieses Material experimentiert und fand heraus das auch Sägemehl sich prima verwenden lässt.
  ‚Holz-Knetmasse‘ so habe ich dieses Material mal genannt. Es trocknet an die Luft und wird sehr Fest.
  Man kann es scheuern oder die Oberfläche einfach roh lassen.
  Das ‚rascheln‘ wird durch einen Mechanismus ausgelöst in das innere der Skulptur.
  Zum Schutz lackiere ich die Skulpturen mit einem wasserlöslichen Special UV Lack von Lascaux.

  Rundum diese Fantasiepflanze sind Persönlichkeiten gewachsen, Gemälde entstanden,
  paläontologische Funde aufgetaucht und ist sogar ein fiktiver Betrieb mit eigener Webseite entstanden. Letztendlich geht es aber doch vor allem um die besondere Pflanze selbst!

 • Mijn werk is ook op facebook te volgen, klik daarvoor op deze link: fb.me/CoreAndPipByEls

  Een like voor deze facebookpagina betekent veel voor mij en mijn werk als kunstenares.
  Liken en delen van mijn pagina op facebook en het uitnodigen van vrienden om mijn pagina ook te liken wordt daarom zeer gewaardeerd!

  Meine Arbeit ist auch auf Facebook zu sehen über den folgenden Link:
  fb.me/CoreAndPipByEls

  Ein Like für diese Facebookseite bedeutet sehr viel für mich und meine Arbeit als Künstlerin.
  Liken und Teilen der Seite auf Facebook und das einladen von Freunden um meine Seite ein like zu geben wird sehr hochgeschätzt!  

 •  

  medaille vereniging Amph. bezitters

  Medaille van vereniging Amphorafonia d.. bezitters

  Oprichter van de Ver. van Amphorafonia d. bezitters

  Dr. Prof. Walter K. Leysius
  Geboren op 11 maart 1921 als zoon van Kornelis Leysius en Antje Dekker.

  De vader van Walter was schoolmeester in Blokzijl, een plaats in de kop van Overijssel.
  Kornelis was een fervent veldbioloog, naar zijn grote voorbeeld Jac. P. Thijsse die ook onderwijzer was.
  Door de liefde voor de natuur van zijn vader, raakte de jonge Walter al gauw ook geïnteresseerd in alles wat er groeit en bloeit, maar toen hij tijdens een schoolexcursie naar het toenmalige Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, tegenwoordig bekend als Naturalis, in aanraking kwam met alle mogelijke fossiele vondsten, was het voor hem duidelijk dat Paleontologie zijn studie zou worden. Wonderlijk genoeg zou later in zijn leven een fossiele vondst hem juist aanzetten tot het verder gaan in de Botanie.
  We hebben het natuurlijk over de twee fossiele exemplaren van Amphorafonia Domestica, die door hem zelf uit de bovenste gesteente laag van de groeve in Winterswijk zijn gehaald. Dit was in 1966 tijdens een opgraving in de Achterhoek, waar hij stuitte op een fossiel exemplaar van een voor hem onbekende plant.

  Walter K. Leysius heeft zich, na deze gebeurtenis, volledig ingezet voor verder onderzoek naar de Amphorafonia Domestica en de vele andere soorten die deze plantenfamilie telt. Om maar eens wat te noemen, richtte Leysius in 1972 de “Botanische Vereniging van Amphorafonia Domestica Bezitters” op. Het was de bedoeling van Leysius om Ruiskelk bezitters de mogelijkheid te bieden om kennis uit te wisselen, gezamenlijk van uitjes te genieten naar belangrijke plekken uit de gesciedenis van de Ruiskelk en zo voort. Hij had zelfs medailles laten maken om elk jaar een verenigingslid, die zich bijzonder had ingespannen voor de vereniging en de Amphorafonia Domestica, te kunnen belonen op een gepaste manier. Helaas zijn er in het geheel maar vijf personen geweest die deze eer te beurt viel. De vereniging was geen succes, het leden aantal groeide amper, na een begin aantal van 6 leden in het oprichtingsjaar kwam er slechts 1 lid bij in het volgende jaar. Na het overlijden van datzelfde lid in het daarop volgende jaar, bleef het aantal op 6 leden staan. In 1978 is de vereniging toen ontbonden. Één van de medailles, namelijk die van Leysius zelf (zo ijdel was hij wel dat hij zichzelf namens de vereniging, als eerste een medaille schonk) , is in het bezit van Els de Boer-Brethouwer.

  Fossiel Amphorafonia d.

  Fossiel van een Amphorafonia d.

  Gründer des Vereins der Amphorafonia d. Besitzer

  Dr. Prof. Walter K. Leysius

  Zur Welt gekommen am 11 Märtz 1921, Sohn von Kornelis Leysius und Antje Dekker.
  Sein Vater war Lehrer in Blokzijl, ein Örtchen in Overijssel in die Niederlande.
  Kornelis war ein Biologe so wie zum Beispiel Jac. P. Thijsse, ein sehr bekannter Biologe und auch Lehrer. Der junge Walter hat die Vorliebe für die Natur von sein Vater übernommen und wusste nach ein Ausflug während seine Schulzeit nach das Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, heute bekannt als Naturalis, das er Paläontologie studieren würde.
  Diese Wahl führt im dann Später (1966) ein in die Welt der Amphorafonia Domestica weil er auf eine Ausgrabung ein Exemplar von eine versteinerte Amphorafonia findet. Der Fundort war in ein Steinbruch in Winterswijk, ein Ort in die Niederlande. Er fängt an mit eine Studie in Botanik.
  Nach dieser Fund hat er sich völlig gewidmet an die Forschung nach diese Pflanze und die Aufzeichnung der verschiedenen Sorten. In 1972 stiftete er der „Botanische Verein von Amphorafonia Domestica Besitzer“. Er wollte so eine Auswechselung von Ideen befördern und Ausflüge machen nach interessante Orte. Er hatte sogar Medaillen machen lassen um Vereinsmitglieder, die etwas Besonderes getan hatten für den Verein, zu Ehren. Leider ging der Verein zu Grunde und mehr als 6 Mitglieder hat es nie gegeben. In 1978 wurde der Verein dann entbunden. Eine der Medaillen, nämlich seine eigene (so Eitel war er wohl), ist im Besitz von Els de Boer-Brethouwer.

   

  Pieter Ruyschhaer, kluizenaar 

  Er is een Amphorafonia Domestica bekend van rond de 500 jaar oud, deze staat beschreven in Pieter  Ruyschhaers Cruydeboeck der byzondere ende seltsaame ghewassen.

  Pieter Ruyschhaer, botanist, leefde van 1458 tot 1524 in de Gelderse Achterhoek. Hij ontdekte de plant doordat hij geheel bij toeval een zeldzame houtdruk onder ogen kreeg waarop de plant is afgebeeld.

  houtsnede

  Deze ontdekking zette hem op het spoor van de plant. Het bracht hem naar het fraaie vestingstadje Bredevoort, waar hij zijn eerste echte exemplaar van een Amphorafonia Domestica mocht ontvangen uit handen van een kluizenaar, die in een klein hutje in het bos rondom Bredevoort woonde. De kluizenaar leefde daar min of meer in gedwongen afzondering vanwege zijn godslasterlijke en grove taalgebruik waarmee hij de inwoners van het stadje tot wanhoop had gedreven. Omdat de man geen kwaad in de zin had, heeft men hem “eyn boschhuysken”  aangeboden in ruil voor zijn stadsboerderijtje in Bredevoort.  In het boek van Pieter Ruyschhaer staat over deze ontmoeting geschreven: “Den ghoeden dwelm (iemand die verbijsterd van zinnen is) heeft welhaest sin volstendighe armoeiigh huysken vol staende met dees bysondere bloeisels”(heeft bijna zijn hele armoedige huisje vol staan met deze bijzondere planten).

   

  Pieter Ruyschhaer, Einsiedler

  Eine  Amphorafonia Domestica ist seit rund 500 Jahren bekannt. Diese steht beschrieben in   Pieter  Ruyschhaers Cruydeboeck der byzondere ende seltsaame ghewassen. [Pieter Ruyschhaers Kräuterbuch der besonderen und seltsamen Gewächse]

  Pieter Ruyschhaer, Botaniker, lebte von 1458 bis 1524 im Gelderländischen Achterhoek. Er entdeckte die Pflanze dadurch, dass er völlig zufällig einen seltsamen Holzdruck zu Augen bekam, worauf die Pflanze abgebildet war.

  Diese Entdeckung brachte in auf die Spur der Pflanze. Es brachte ihn zur freien Festungsstadt Bredevoort, wo er sein erstes echtes Exemplar einer Amphorafonia Domestica aus Händen eines Einsiedlers, der in einer kleinen Hütte im Wald rund um Bredevoort wohnte, erhalten konnte. Der Einsiedler lebte dort mehr oder weniger in erzwungener Abgeschiedenheit wegen seines gotteslästerlichen und groben Sprachgebrauchs, womit er die Einwohner des Städtchens zur Verzweiflung getrieben hatte. Weil der Mann nichts Böses im Sinn hatte, hatte man ihm “ein Buschhäuschen” angeboten im Tausch gegen seinen Stadtbauernhof in Bredevoort. In Pieter Ruyschhaers Buch steht über diese Begegnung geschrieben: “Jemand, der verbiestert/ bestürzt von Sinnen ist, hat beinahe sein ganzes, armseliges Häuschen mit diesen besonderen Pflanzen voll stehen.

 •  

  logo van core & pip

   

   

   

  Een bedrijf dat de productie van ruiskelken en aanverwante producten op zich heeft genomen.
  Het bedrijfje is heel innovatief op het gebied van productontwikkeling. Eigenares Els de Boer is de drijvende kracht hierachter.
  Ze is in het bedrijf werkzaam als: Hoofd productontwikkeling, hoofd afdeling marketing, kantine juffrouw, schoonmaakster, productiemedewerkster, leidinggevende logistiek, hoofd teambuilding…..

   


  logo van core & pip

   

   

  Eine Firma die Raschelkelche und andere derartigen Artikel produziert.
  Die Firma ist sehr Innovativ auf dem Gebiet der Produktentwicklung.
  Die Inhaberin des Betriebs ist Els de Boer. Sie arbeitet in dieser Betrieb unter anderem als: Leiter Forschung und Entwicklung, Marketingdirektor, Kaffee Dame, Putzfrau, Vertriebsleiter, Produktionsleiter, Leiter Personal…